Gülme Çeşitleri

En ilkel gülüş şeklidir … Her durum karşısında yapılabilir…

Espiri yaptı bal kabağı gülüşüdür , herkesler yapamıca için yapımı zordur…

Sinsi olan bu gülüş, literatüre bizans kahkası diye geçmiştir, bir sonraki replik:”oyna türk kızı” olucaktır…

Gülen kişinin şişman olduğunu belirtir,samimidir…

Adilik belirtisidir,bir halt yaptığını sanır, eskiler ” bıyık altı” der…

Kadınlara hastır,kocanın zengin olduğunu gösterir…

Gülüşten öte bir sevinç gösterisidir, en kötü yanı sizide ortak etmek isteyecekir…

Genelde başın yukarı aşağı sallanmasıyla desteklenen bu gülüşten, zarar gelmezz..

kendini yineleyen bu gülüş tarzı daha çok yan masaların duyması için yapılır…

Ağız kapalıyken burundan , tek nefes verilerek yapılır,kasan tiplere hastır.nette yazı okurken en çok tercih edilen türdür…

Kahkahanın desibel sınırlarını zorlayan bir çeşididir,genelde alt komşu elindeki süpürge sopasıyla tavana vurur biraz dizginlersiniz kendinizi…

muhahahaa,puahhahah türevlerine rastlamak mümkündür.

Öhü ehe ıh şeklinde ses tellerinden geçer genelde pek de komik olmayan esprilere ayıp olmasın diye verilen yanıt/gülme efektidir…


Kaynak

Ödevi Yapmak Kadar Yazmakta Önemlidir

l       Ödevin yazılma planı:


      ödevinizi yazarken şu plana uygun olarak yazmalısınız

okulunuz, adınız, numaranız, sınıfını, tarih v.b. gibi bilgiler yazılmalı,ödevin konusu yazılmalı,ödevinizin başlığı yazılmalı,ödevin, giriş bölümü olmalı,ödevin, gelişme bölümü olmalı,ödevin, sonuç bölümü olmalı.

–    Ödev , yazım kurallarına uygun yazılmalıdır.


–    Ödev yazılırken noktalama işaretlerine dikkat edilmelidir.


–    ödev el ile yazılıyorsa okunaklı bir şekilde yazılmalıdır. (bakınız yazılı yoklama bölümüne)


–    Ödevde sayfa düzenine önem verilmelidir. Sayfa düzeni ödevin vitrinidir. Sayfa düzeni; ödevin sayfaya belirli kurallarla yazılmasıdır.


–    Ödevinizi çok fazla süslemeyin. Öğretmen çok süslenmiş yazıya olumlu bakmayabilir. Ayrıca bu sayfaları yaparken daha fazla kağıt harcayacaksınızdır. Buda ülkemizin ağaçlarını tüketmemiz neden olur. Basit gibi görünebilir. Ama tüm Türkiyedeki okullardaki öğrencilerin ödevlerde kağıt harcadıklarını düşünürseniz bu hiçte azımsanmayacaktır.


ödevinizde kullandığınız kaynakları mutlaka belirtin. Bu öğretmenin ödevinize bakışını olumlu olarak etkileyecektir. ödevlerde kaynakları iki şekilde gösterebilirsiniz. Bunlar;

alıntının sonuna (………) ayraç içinde kaynağın adı, yazarın adı, sayfası gösterilir. alıntının sonuna (1), (2), (3) gibi ayraç içinde numaralar yazılır. Alt kısma veya devin sonunda kaynakça kısmında bunlar belirtilebilir.

ödevlerin kaynakları belirtilirken şunlara da ayrıca dikkat edilmelidir;

sizin düşüncelerinizle alıntı yaptığınız kaynağı ayırmak için, alıntınızı tırnak işareti (“..”) içerisinde göstermelisiniz.kaynak belirtilirken şunlar mutlaka belirtilmeli; kaynağın adı, yazarı, kaçını ciltte olduğu ve alıntı yapılan sayfa belirtilmelidiraynı kaynaktan tekrar alıntı yapılırsa kısa “a.g.e.” (adı geçen eser) şeklinde kısaca belirtilebilir.

Ödevin öğretmen tarafından nasıl inceleneceğini bilmeniz ödevinizi hazırlarken size yardımı olacaktır. Öğretmen ödevi genel olarak iki şekilde inceler Biçim Yönünden ve İçerik Yönünden. Öğretmen ayrıca ödevin amaçlarını belirttiğimiz bölümdeki sorulara da cevaplar bulmaya çalışır. öğretmenler ödevlerinizi değerlendirdikten sonra geri verecektir. Deviniz atmayın saklayın. İleriki yıllarda mutlaka size lazım olacaktır. Yada anı olarak saklayacaksınızdır.Yazar: Ahmet YILDIZ


Kaynak

İmgeleme Yöntemi

İmgeleme, bireyin, herhangi bir olguyu görüntülü olarak canlandırma, zihinsel eylemine verilen addır. Aynı zamanda imajinasyon şeklinde adlandırılmaktadır. İmgeleme yönteminin, bireysel dönüşümde kullanılan telkinlerle kombine edilerek, dönüşümün hızını ve yoğunluğunu arttıran zihinsel bir araç olduğu, yapılan çalışmalarda kanıtlanmıştır.

İmgeleme yönteminin bilimsel açıklaması

Bireyler, her gün farkında dahi olmadan yüzlerce imgeleme yapmaktadır. Bu imajinasyonların bir çoğu, insanların ilkel ihtiyaçları doğduğu anda, irade dışında gerçekleşmektedir. Örnek olarak; açlık hissinin oluştuğu andan itibaren, birey, küçük bir zaman diliminde, kendini herhangi bir yemek çeşidini yerken imgeler. Yapılan imgeleme ile, birey, zihnini kısa vadede tatmin etmeye çalışır, fakat yemek yeme olgusunda fiziksel tatmin sağlanmadığı sürece, orta vadede yemek yeme isteği daha fazla artmaktadır.

İmgeleme çalışmalarında ortaya çıkarılan bulgular şaşırtıcıdır. İmgelemeyi gerçekleştiren birey, imgelemenin nesnesi, lehinde karar verme eğilimine geçmektedir. Bir diğer deyişle, imgeleme yapılan olgu doğrultusunda karar verip, o doğrultuda hareket etme olasılığı artmaktadır. Örnek olarak; diyet yapan bireyin, kendini yemek yerken hayal etmesi, bireyin bir sonraki adımda yemek yeme eylemini gerçekleştirici kararını desteklemektedir.

Psikanalitik bulgulara dayanarak, imgeleme yönteminin, insan beyninin çalışma prensipleri ile şu şekilde işlediği tesbit edilmiştir.

İnsan beyni, herhangi bir kararı vermeden önce, ilgili kararın, ortaya çıkaracağı fayda ve külfet (olumsuz sonuç) oranını, kararla ilişkilendirdiği söylemler doğrultusunda belirler. Söz konusu oran, tamamiyle, dış dünyadan bağımsız, bireyin algısal duruşu ile belirlenmektedir. Eğer, bireyin algısal duruşu doğrultusunda, fayda baskın ise, karar doğrultusunda harekete geçilir, tam tersi durumda ise, karar reddedilir. Bir diğer deyişle, “ben bu kararı veriyorum, çünkü bana faydası külfetinden daha fazla” şeklinde bir cümle, beynimiz konuşabiliyor olsaydı, duyabilirdik.

Yukarıda bahsedilen fayda-külfet oranı, tamamen zihnin algısal duruşu ile ilgilidir. Birey, yemek yeme ihtiyacını hissettiği anda, yemek yediğini imgelerse, fayda algısı, külfet algısına kıyasla artmış olacağından, yemek yeme imgelemesi, bireyin bu doğrultuda hareket etme ve nihayetinde yemek yemesi ile sonuçlanacaktır.

Bu nedenle, kilo verme çabası içinde bulunan bireyin, kendini yemek yeme veya yememesi üzerine kurulu bir imgeleme gerçekleştirmesi, bireyin diyetini bir kenara bırakıp, arzu ettiği yemek çeşidini yeme olasılığını arttıracaktır. Bir diğer deyişle, hatalı bir imgeleme yöntemidir. Birey, açlığını hissettiği anda, vücudunun fit olduğu şeklinde hayal etmesi ise, yemek yeme kararına ait algılanan fayda külfet oranınında, külfet algısını arttırarak, yemek yeme kararının verilmesi olasılığını düşürecektir.

Benzer şekilde, sigarayı bırakma çabası içinde olan bireyin, vücudu, sigara arzuladığı anda, bireyin sigara içtiğini imgelemesi, bireyin tekrar sigaraya başlama olasılığını arttırmaktadır.

Bu nedenlerden dolayı, imgeleme yönteminin en temel kuralı, imajinasyonun nesnesinin her zaman hedef doğrultusunda kurulması gereğidir.

Diyet yapan birinin, asıl hedefi, daha sağlıklı bir yaşam ve fit bir vücuda sahip olmaktır. Aynı zamanda, başkaları tarafından daha fazla kabul görmek ve iltifatlar ile karşılaşmaktır. Bu nedenle, diyet yapan bireyin, imgelemesi gereken öğeler bunlardır. Diyetin kendisini veya yemek yememeyi hayal etmek külfet algısını arttıracağından, hatalı bir imgeleme yöntemi olarak kabul edilmektedir.

İnsanlar her gün yüzlerce imgelemeyi farkında olmadan, bilinçaltı ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirmektedirler. Söz konusu imajinasyonların, irade tarafından, bilinçlice, hedefler doğrultusunda yönlendirilmesi, bireyin hedeflerine ulaşmasında, zihin engellerini aşmalarına eşdeğerdir.

İmgeleme Yapmak İsteyenlere İpucu

İmajinasyon yaparken, zihninizde, hedefinizi içinde barındıran görüntüleri, en küçük detayına kadar inceleyin. Fit bir görünüme sahip olduğunuz bir filmi canlandırın, üzerinizde bulunan giysiler, takılarınız, çevrenizdeki insanlar ve ortamı en küçük detaylarına kadar inceleyin.Kaynak

Rotasyona Uğrayacak Öğretmeni Neler Bekliyor?

Kuruluş tarihi

26 Ağustos 2003


Kişisel Başarı markası 19/03/2008 tarihinde 2008 11724 tescil numarası ile T.C. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir.


Kaynak

“Akıllı Tembellik” Başarıya Götürüyor

Üzerinizdeki iş ve zaman baskısı arttığında, ne yapacağım, nasıl yetiştireceğim dediğinizde ‘tembellik modu’na geçmenin zamanıdır. Bunun adı ‘dalga geçmek’ değil, ‘gerekeni gerektiği kadar’ yapmak için lazım olan ‘akıllı tembellik’.

Fikir : ‘Kontrollü tembellik’ modunda gereksiz olanları temizleyerek hayatını kolaylaştırmak
Yöntem: 6 anahtar kelime.

HAYRET: Biçin, atın, budayın. Yaptığınız bir sürü gereksiz iş vardır, herkes gibi. Mesela kimsenin okumadığı raporlar, uzayıp giden ama 2-3 e-posta ile halledilebilecek toplantılar, iş arkadaşlarınızla bir sürü vakit yiyen geyikler… Bunların hepsi zaman ve enerji demektir. En iyi yöntem: bir hafta boyunca yaptıklarınızı dakika dakika kaydedin. Sonra önünüze gelen tabloyu ‘dışarıdan bakan’ objektif bir gözle değerlendirin. Şirketinizde bir hafta çalışan ve abukluklara hayret eden bir stajyer olduğunuzu farz edin.

TEMBELLİK: Haftada bir yarım gün (en az ayda bir yarım gün) işi gücü bırakın, etrafınızı ve kafanızı boşaltın, büronuzda, toplantı odanızda, artık neresi uygunsa, inzivaya çekilin. Ve bu ölü zamanı ‘zamanınızın kontrolünü yeniden ele almak için’ harcayın. Hedef, yaptıklarınıza yeniden bir anlam vermek için rutinden uzaklaşmak. Benden beklenen nedir, ben ne yapıyorum, nasıl yapıyorum, başka türlü yapabilir miyim? Yaptığınız işleri bir bir gözünüzün önüne getirince ve her iş için ‘Bu işi yapmaktan amacım ne? Gerekli mi? Gerekliyse işi yapış şeklim doğru mu, daha iyi yapabilir miyim?” diye bir muhasebe yapın. Hem iş yükünüzü azaltacaksınız, hem de hızınız ve verimliliğiniz artacak.

STAKHANOVİZM: Pareto Kanunu’nu bilirsiniz: Sonucun yüzde 80’i çalışmanın yüzde 20’siyle elde edilir. (Bu kanunun en bilinen şekli: Satışların yüzde 80’i müşterilerin yüzde 20’sinden elde edilir der. Ama bu şekilde de genellenebilir.) Özetle, daha hızlı ve iyi sonuç almak için, bütün dikkat ve emeğinizi bu ‘en önemli’ yüzde 20’ye fokuslamayı başarmalısınız. Bu yüzde 20’ye bütün gücünüzü vermelisiniz. Bir kenara çekilin, dikkatinizi tam toplayın, birilerinin araya girip çalışmanızı bölmesine izin vermeyin. Unutmayın, dikkatiniz dağılıp ara verdiniz mi, eski hızınıza dönmek size çok vakit ve enerji kaybettirir. Uzmanlar, her kesintiden sonra tekrar dikkatinizi toplamak için 20-25 dakika kaybettiğinizi söylüyorlar.

ABARTI: Biz ‘fazlasından zarar gelmez’ diye biliriz, ama mimarların ‘less is more’ diye bir lafı vardır. Yani ‘daha az daha çoktur’ gibi bir şey. Mesela yönetim kuruluna dört dörtlük bir Powerpoint sunumu yapmak için 20 slayt yeterliyse, 50 slayda ne gerek var. Yahut gereksiz renklere, resimlere ? Çok slaytla, azla alacağınız sonucu bile alamazsınız, çünkü izleyenlerin dikkati dağılır. Uzmanlar, ‘fazla olursa daha kaliteli olur’ inancı sebebiyle hep yüzde 20 kadar abarttığımızı (100 yeterken 120) söylüyorlar.

DOĞRU ZAMAN: Tabii ki işe sizin açınızdan en uygun zamanda koyulun. Uykusuz bir gecenin sabahında, yahut nezleden gözünüzü açamazken, yahut yorgun argın sabahlara kadar çalışarak verimli bir sonuç alma şansınız sıfır. Zamanı siz seçmeye ve doğru seçmeye çalışın. Hem başarısız olursunuz hem de sürmenaja girersiniz. Tekrar söyleyelim: Bazen zaman kazanmak için vakit kaybetmekten korkmamak gerek. Saat 11:00-16:00 arası (normalde) insanın en dikkatli olduğu saatlerdir, önemli ve dikkat isteyen işleri bu zaman dilimine koyun. Daha rutin işleri sabah veya akşama bırakın. Tabii ne zaman en verimli olduğunuzu en iyi siz bilirsiniz: Kiminin kafası tuvalette iyi çalışır, kiminin bulaşık yıkarken.

ÖLÜ VAKİTLER: On dakika orada, yarım saat burada, ama metroda geçirdiğiniz zaman, dişçide sıranızı beklemeniz yahut trafikte sıkışıp kaldığınız ölü saatler… uç uca koyunca bazen günde 2-3 saati bulur. Üstelik sizi rahatsız edenler de olmayacağı için, bu zamanı daha yoğun değerlendirebilirsiniz. Mesleki yayınları, kitapları okumak, ajandanızı elden geçirmek, bir raporu okumak, bir konuşmayı hazırlamak için bu süreler idealdir.


Kaynak

Kitap Önerisi


Kitap Adı: Yüreğime Yolculuk


Yazarı: Anita Moorjani


Yayınevi: Klan


Herkesin okuması gerektiğine inandığım bir kitap olduğu için blogumdan  önermek istedim. Kanserin son aşamasına gelmiş, komaya girmiş ve doktorların o gece ölmesini bekledikleri bir kadının ölüme yakın deneyimi, yaşadıkları ve sonrasında hızlı bir şekilde iyileşmesini anlatan gerçek bir yaşam öyküsü.  Anita Moorjani’nin deneyimlerini ve bunlara yaptığı yorumları okumak bile şifalandırıcı bir deneyim diye düşünüyorum. Sevgilerimle. Berna Özcan Demir


Alıntıdır

Değişimin Formülü

Eğer hayatınızda bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız ancak bu size çok zor geliyorsa, uygulamanız için basit bir formül vereceğim. Formül çok basit; Parçalar bütünü etkiler. Yani hayatınızın bir alanında olumlu değişimler sağlayabilirseniz bu bütün hayatınızı olumlu yönde etkileyecek ve değişim için gerekli enerjiyi açığa çıkartacaktır. Bu nedenle eğer istediğiniz alanlarda değişim size zor görünüyorsa kolay olan bir alanda değişiklikler yaparak işe başlayın. Aşağıda örnek olması için hayatınızın bazı alanlarını yazıyorum.


Sağlık
Aile
Kariyer – İş
Maddi durum
Duygusal ilişki
Arkadaşlık – Sosyal Yaşam
Ruhsallık – Kişisel Gelişim
Hobiler


Sizde kendi listenize başka alanlar ekleyebilirsiniz. Listenizi hazırladıktan sonra hangi alanlarda değişim istediğinizi belirleyin. Diyelim ki iş konusunda sorunlarınız var ve işinizi değiştirmek istiyorsunuz ancak bazı nedenlerle bu sizin gözünüze yakın dönemde olanaklı görünmüyor. Bu durumda değişiklik yapabileceğiniz alanlara odaklanın. Örneğin yeni bir hobi edinmek, kişisel gelişiminiz için faydalı olacak bir seminere katılmak, fazla bir kaç kilonuzu vermek, ailenize daha sevgi dolu yaklaşmak, size zarar veren birisi ile ilişkinizi bitirmek, giyim tarzınızı değiştirmek veya para biriktirmeye başlamak… Bunlar gibi sizde kendi seçeneklerinizi oluşturun ancak bunlar uygulama imkanınız olan şeyler olsun. Yani sizi çok zorlayacak şeyleri seçmeyin ve elinizden geldiği kadar fazla madde yazın. Sonra bu maddelerden en kolay olanları hemen uygulamaya başlayın ve ne kadar fazla şey yaparsanız o kadar olumlu olduğunu bilerek uygulamalarınızı yapın. Yani sadece bir konuda tek bir değişim yapmaktansa birden fazla alanda birden çok değişim yapmak çok daha olumlu olacaktır. Bu çalışma aynı zamanda odağınızı olumlu değişime yönlendirmenizi sağlayacaktır ve odağımızı verdiğimiz yere enerjimiz de akmaya başlar. Eğer çalışmanızı isitkrarlı olarak yaparsanız bir süre sonra size zor gelen değişimlerin çok kolay gerçekleştiğini görebilirsiniz. Belki değişim istediğiniz şekilde olmayabilir yani başka bir işe geçmeyebilirsiniz ancak işinizdeki pozisyonunuz değişebilir veya iş şartlarınız iyileşebilir. Ancak hayatınızın bir alanında yapacağınız değişimler her durumda bütünü olumlu etkileyecektir. Bu bilginin ihtiyacı olan herkese ulaşmasını seçiyorum. Sevgiyle kalın. Berna Özcan Demir


Alıntıdır

19 ŞUBAT KOVA BURCUNDA YENİAY !

19 Şubat Kova Yeniay’ının Tüm Burçlara Etkileri..

KOÇ : Yeniay enerjisiyle birlikte geleceğinizle ilgili beklentilerinizi ve projelerinizi harekete geçirebilir,yeni arkadaşlar tanıyabilir,gurup takım çalışmalarının içinde yer alabilirsiniz.Sosyal çevrenizin hareket kazanacağı bir dönem.

BOĞA : Yeniay enerjisiyle birlikte iş ve kariyerinizle ilgili konular hareket kazanacak,yeni iş teklifleri yada terfih alabilirsiniz.Otorite sahibi olan kişilerden maddi manevi yardım ve destek alabilirsiniz.

İKİZLER : Yeniay enerjisiyle birlikte eğitim ve seyahatler gündeminize gelebilir.Sosyal çevreniz hareket kazanıyor.Yabancı kültürlerle iş ve girişimlerde bulunabilir,hukuksal konularla ilgili yardım destek alabilirsiniz.Geçmişte başladığınız fakat yarım bıraktığınız bir eğitimi de tamamlama kararı alabilirsiniz.

YENGEÇ : Yeniay enerjisiyle birlikte alacak verecek ödemeleriniz konusunda başkalarından yardım ve destek görebilirsiniz.Kredi prim sigorta nafaka miras konuları gündeminize gelebilir.Sağlık açısından bir tedaviye başlayabilir yada bir operasyon geçirebilirsiniz.

ASLAN : Yeniay enerjisiyle birlikte evlilik yada yeni bir ortaklık gündeminize gelebilir.Yada evlilik ve ilişkinizde ki sorunlara çözüm bulabilir yardım destek alabilirsiniz.Ruhsal manevi konulara eğilim gösterebilir,içsel ve dışsal dünyanızda dengeyi bulmak için meditasyon yapabilir şifa çalışmalarının içinde yer alabilirsiniz.

BAŞAK : Yeniay enerjisiyle birlikte iş ve çalışma koşullarınızda yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir.Günlük rutinlerinizde yeni planlamalar yapabilir,sağlıklı beslenme için diyete başlayabilir,evcil hayvan sahibi olabilirsiniz.Varsa Aile ilişkilerinizde ki sorunlara yeni çözümler bulabilir ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz.

TERAZİ : Yeniay enerjisiyle birlikte aşk ilişkiler ve çocuklarla ilgili konular gündeminizde olacak.Yaratıcılığınızın yüksek olacağı bir dönem,kendinizi ön plana çıkarabilir dikkat çekebilirsiniz.Çocuk sahibi olmak isteyenler için güzel bir dönem,hamilelikte gündeme gelebilir.Yeni bir aşka yelken açabilir aradığınız aşkı bulabilirsiniz.

AKREP : Yeniay enerjisiyle birlikte ev aile konularınız gündeminize gelebilir,ev yer değişimi yada alım satım yapabilirsiniz.Aile ilişkilerinizin güçleneceği bir dönemdesiniz,ailenizden maddi manevi destekte alabilirsiniz.

YAY : Yeniay enerjisiyle birlikte kendinizi daha etkin ve güçlü bir şekilde ifade edebilir,yakın yerlere seyahatler yapabilir,yeni bir eğitime başlayabilir,yakın çevreniz arkadaş yada kardeşlerinizden destek alabilirsiniz.Yeniay iletişim evinizde ve kova burcunda gerçekleşiyor kova teknolojiyi temsil eder dolayısıyla iletişimle ilgi eloktronik eşyalarda alabilirsiniz,telefon bilgisayar yada internet site de kurdurabilirsiniz.

OĞLAK : Yeniay enerjisiyle birlikte maddi konular gündeminize gelebilir,alacak verecek ödemeler,yeni kazançlar elde edeceğiniz şans ve fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz.Teknolojik ürünlerin satışından kazançta elde edebilirsiniz.

KOVA : Yeniay kişisel evinizde gerçekleşiyor,görüntünüzde fiziksel açıdan değişiklik yapabilirsiniz.İş kariyer ve ilişki konularında yeni şans ve fırsatlar gelebilir.Sosyal çevrenizden yada arkadaşlarınızdan yardım destek göreceğiniz de bir süreçtesiniz.

BALIK : Yeniay enerjisiyle birlikte iç dünyanıza çekilebilir,dış dünyanızda olan biteni yeniden değerlendirmek isteyebilirsiniz.Olumsuz düşünce davranış ve varsa bağımlılıklarınızı da fark edebilir özgürleştirme çabasına girebilirsiniz.Şifa çalışmaları,psikolojik destek yada terapi alabilirsiniz.İç ve dış dünyanızı dengelemeniz gereken bir süreç.Ayrıca 21 şubatla birlikte parasal ve iş konularında şans fırsatlarınız da artmaya başlıyor.


Kaynak

Direnç Kırma Olumlamaları

Eğer herhangi bir olumlamayı yaparken içsel olarak güçlü bir direnç hissediyorsanız bir süre olumlamanızı değiştirerek çalışmanızı öneririm. Örneğin ” Hayatımdaki bolluk ve bereket her geçen gün artıyor” olumlaması ile çalıştığınızı düşünelim. Eğer bu olumlamayı tekrar ederken rahatsızlık, inançsızlık ve olumlamayı bırakma hisleriniz yogunsa yani içsel bir direnç gösteriyorsanız bunun yerine ” Hayatımdaki bolluk ve bereketin her geçen gün artmasının mümkün olduğuna inanıyorum” olumlaması ile bir süre çalıştıktan sonra asıl olumlamanızla yeniden çalışmaya başlayabilirsiniz. Eğer yine direnç devam ediyorsa yani zorlanıyorsanız bu durumda sadece ” bolluk – bereket” kelimelerini sürekli tekrarlayın. Bu kelimeler sizde herhangi bir duygusal direnç oluşturmayacak ancak olumlama olarak sürekli tekrar etmek kendinizi bolluk ve berekete açmanıza yardım edecektir. Bu çalışmadan sonra yeniden asıl olumlamanıza dönebilirsiniz. Asıl olumlamanızı 21 gün çalışmanız gerekli ancak aradaki direnç kırma olumlamaları için böyle bir süre yoktur, sezgilerinize göre hareket edebilir ve kendinizi hazır hissedince asıl olumlamanızla çalışmaya devam edebilirsiniz. Sevgiyle kalın. Berna Özcan Demir


Alıntıdır

20 MART YENİAY VE GÜNEŞ TUTULMASI !

20 MART 11:37 DE 29 DERECE BALIK BURCUNDA YENİAY-TAM GÜNEŞ TUTULMASI !

Balık burcu zodyağın 12.son burcudur ve 29 derecesinde gerçekleşecek olan yeniay-güneş tutulması sonlanmaları-bitiş ve dağılmaları ifade eder..Yaşamımızda bir süredir bizi yoran yıpratan ve engelleyen konular yeniden gündeme gelebilir,bu konularda yüzleşmelerle değişim dönüşümler yaşanabilir.Bize zarar veren bağımlılık yada alışkanlıklarımızıda özgürleştirebiliriz..

Tutulma öncü burçların ilk ve değişken burçların son dekanında doğanları daha çok etkileyecek. 19-22 mart koç-balıklar.19-22 haziran ikizler-yengeç.19-23 eylül başak-terazi.19-23 aralık yay-oğlaklar.Onların yaşamlarında önemli değişim ve gelişmeler sözkonusu,yeniye yer aç enerjisi belirttiğim tarihlerde doğanlara yeni kapılar açılmasına vesile olacak.Güneş tutulmaları güçlü değişim ve dönüşüm enerjilerini açığa çıkarır,etkileri 6 ay boyunca sürebilir.

Tutulma anında yengeç burcu yükseliyor ve tepe noktada ki balık burcunda ay-güneşle kavuşuyor.Su elementi ağırlıklı bir tutulma,duygusal hassasiyetimiz yükselecek ve sudan gelebilecek zararlar da artış olabilir özellikle 3 ay boyunca..

Ülke olarak ekonomik açıdan zorlanacağımız da bir dönem.Şiddet-aile dramları-intihar-iflaslar artabilir.Ülke yönetiminde de değişim sözkonusu.Hapishaneler ve hastanelerle ilgili yeni düzenlemelerde yapılabilir.

Çok yönlü değişim ve yenilenme enerjilerini açığa çıkaracağa benziyor bu tutulma.Toplumsal ve bireysel olarak 3 ay boyunca ciddi değişim-dönüşümler yaşayacağız..Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.Yeniye de direnç gösteremeyeceğiz..

TUTULMANIN BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

KOÇ : Tutulma civarı ve yaklaşık bir ay boyunca koçların duygusal hassasiyetleri artabilir.Geçmiş gizli kalmış konular gündeme gelebilir.Bu dönem,gizli hayran ve düşmanlarınız ortaya çıkabilir.Eviniz ve ailenizle ilgili konular önem kazanabilir.Bağımlılık yada alışkanlıklarınızı özgürleştirme yada diyete başlama kararı alabilirsiniz.Kısaca geçmişle yüzleşme ve geleceğe yönelik radikal kararlar alma dönemi diyebiliriz..

BOĞA : Güneş tutulması ve yeniay 11.idealler evinizde gerçekleşiyor.Sosyal çevreniz hareket kazanabilir,takım gurup çalışmalarının içinde yer alabilirsiniz.Yeni insanlar tanıyabilir,arkadaşlar edinebilirsiniz.Yeni bir aşk yada ilişki gündeminize gelebilir.Hamilelik doğum yada çocuklarla ilgili yeni deneyimlerde yaşayabilirsiniz..

İKİZLER : Yeniay tutulma iş kariyer ve aile yaşamınızda değişim ve yenilikler getirebilir.Bu dönem karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmeniz hayrınıza gözüküyor.Yaptığınız işle ön plana çıkabilir,sanatsal konularda da yaratıcılığınız artabilir.Yeniay haftası,kararsızlık ve belirsizlik enerjisi sizi duygusal olarak zorlayabilir,yapmak gerçekleştirmek istediğiniz şeylere odaklanın..

YENGEÇ : Yeniay ve tutulma sosyal alanınıza hareket katacak. Geleceğinizi etkileyecek şans ve fırsatlada sözkonusu.Hukuksal konular gündeme gelebilir yada geçmiş davalar sonuçlanabilir.Eğitim yayıncılık seyahatler de bu süreçte gündeminize gelebilir..

ASLAN :Yeniay tutulma enerjisi ortak kazanımlarla ilgili konuları gündeminize getirebilir.Vergi prim sigorta miras konuları özellikle 4 nisandan sonra hareket kazanabilir.Alacak verecek ödemeler de tutulma haftası bir takım aksilikler yaratsada kısa vadede çözüme kavuşturacaksınız..

BAŞAK : Yeniay tutulma evlilik ortaklıklar alanınızda hareketi hızlandıracak.Evlilik ayrılık yada yeni bir ortaklık sözkonusu olabilir.Yeniay karşıt evinizde gerçekleşiyor,ilk haftası biraz stresli enerjileri açığa çıkarabilir,duygusal hırpalanma yaşayabilirsiniz fakat bu konularda radikal kararlar almaya zorlanacaksınız.Değişim ve dönüşüm hızlı olacak..

TERAZİ : Yeniay hizmet alanınızda gerçekleşiyor.Çalışma koşullarınızda değişim yeniden yapılanma kararı alabilirsiniz,sağlık konularınızda yaklaşık bir ay gündeminizde olabilir.Günlük rutinlerinizde değişim sözkonusu.Evcil hayvan sahibi olabilir,birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla yada yanınızda çalışan kişilerle ilgili gelişmeler meydana gelebilir..

AKREP : Yeniay 5.evinizde gerçekleşiyor.Aşk özel ilişkiler çocuklarla ilgili konular yaşamınızda hareket kazanabilir.Yaratıcılığınızın da yüksek olacağı bir dönem medya tv konuları,yurtdışı iş ve seyahatler eğitim ve hukuksal konular gündeminize gelebilir..

YAY : Yeniay tutulma ev aile yuva alanınızda hareketi hızlandıracak.Ev gayrimenkul alım yada satışı gerçekleştirebilirsiniz.Ebeveynlerinizle ilgili sorumluluklarınız artabilir yada kayıplar yaşayabilirsiniz..

OĞLAK : Yeniay tutulma yakın çevre iletişim evinizde gerçekleşiyor.İş hayatınızla ilgili eğitim tanıtımlar gündeme gelebilir.Yakın yerlere seyahatler de yapabilirsiniz.Arkadaşlarınız kardeşler ve yakın akrabalarınızla ilgili gelişmelerde sözkonusu..

KOVA : Yeniay maddi kazançlar evinizde gerçekleşiyor,parasal kazançlarla ilgili güzel gelişmeler sözkonusu.Yeni bir işe başlayabilir yada geçmişte başlattığınız fakat sürümcemede kalan bir projenizi yeniden harekete geçirebilirsiniz..Özellikle 11 nisandan sonra parasal kaynaklarınızda artış yaşayabilirsiniz..

BALIK : Yeniay tutulma 1.kişisel evinize gerçekleşiyor.Hayatınızın her alanında değişim ve dönüşümler sözkonusu.Daha çok ön plana çıkacağınız fark edileceğinizde bir dönem başlıyor.İş ve özel ilişkilerinizde değişim dönüşümler yaşayabilirsiniz..


Kaynak

MART AYININ 12 BURCA ETKİLERİ !

MART AYININ 12 BURCA ETKİLERİ !

Değişim dönüşümlerin-tamamlanma ve bitişlerin yaşanacağı-yeni deneyim alanlarına yönlendirecek enerjilerin açığa çıkacağı-aksiyon-agresyon-mücadele-rekabet-hırs-cesaret-grişim enerjilerinin yükseleceği bir aya giriyoruz.

5 martta başak burcunda DOLUNAY gerçekleşiyor.Başak-balık-ikizler-yay,değişken burçların hayatlarının her alanında radikal kararlar alacakları,ilişki iş konularında tamamlanma bitiş yol ayrımı yaşayacakları bir dönem.

10-18 mart marsın jenerasyonlarla yapacağı sert açılar ve 17 martta Plüton-uranüs karesi-toplumsal konularda hareketliliğin artacağı,stresli etkilerin bireysel ve toplumsal kaos yaratacağı tarihler,kaza sakarlıklara açık olacağımız,öfke ve agresyonun yüksek olacağı  bu günlerde temkinli ve sağduyulu hareket etmemiz stresli etkileri azaltmamıza yardımcı olacak ve duygu kontrolü şart !

20 mart balık burcunda yeniay ve güneş tutulması gerçekleşiyor.2012 den bu yana hayatımızda sorun problem baskı engel oluşturan tüm konularda gitmeyen ilişki evlilik iş konularında ciddi değişim dönüşüm tamamlanma bitişler yaratacak enerjiler açığa çıkacak ve altı ay boyunca yeni bir düzen kurmanın mücadelesi içinde olacağız.Bitiş ve başlangıçlar için enerjiler zorlayacak.Su burçları ve değişken burçlar tutulma enerjisinin etkisinden yoğun etkilenecekler.Yenilenme enerjisiyle yeni deneyimlere yelken açacaklar.

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇLAR : Mart ayı boyunca yöneticileri mars kişisel evlerinde hareket edecek.Enerji efor motivasyon ve cesaretleri yüksek olacak,girişim ruhları da.Aşk eğlence romantizm konularında şanslı bir süreçteler.Martın ilk haftası gökyüzü aşk ilişkiler iş ve girişimlerinde koçlara şans ve fırsatlar verecek.Kendilerini etkin ifade edecekleri,yetenek ve yaratıcılıklarını ortaya koyacakları bir haftada olacaklar.13 marta kadar iletişim planeti Merkür güçlü olduğu kova burcunda ilerleyecek ve koçların sosyal alanında hareketi arttıracak.Yeni arkadaşlar yeni iş girişimlerde toplumsal konulardaki projelerinde destekleyecek.5 mart başak burcunda gerçekleşecek olan dolunayla birlikte,koçlar iş ve çalışma koşullarında değişim ve yoğun mücadelenin içine girecekler.Bu dönem çalışma şartları günlük koşuşturmaları artabilir,spor aktivitelerinin içinde de olabilirler,sağlığı ihmal etmemeleri gerekiyor bu dönem.10-18 mart arası hırslı girişken ve cesur davranışlar sergileyebilir,iş ve aşk ilişkilerinde rekabet içinde olabilirler,kendilerini öfkelerini kontrol etmekte zorlanabilirler,iletişim içinde olduğu kişileri kolay kırıp döküp incitebilirler.Özellikle 11 ve 12 mart günleri gergin hissedebilirler kendilerini ve öfkeli davranışlar içine girebilirler.DİKKAT ! 13 martta iletişim planeti Merkür balık burcuna geçiyor.Koçlar zihinsel içlerine yönelebilir,etraflarında yada yaşamlarında olan bitenin değerlendirmesini yapmak isteyebilirler,duygusal hassas birazda yorgun hissedebilirler kendilerini,arkalarından dönen işleri duyabilir düşmanlarıyla da yüzleşebilirler.17 martta Venüs güçlü olduğu boğa burcuna geçiyor bu transit koçları maddi konularda destekleyecek.Yeni kazanç şans fırsatları bulacakları maddi konularda rahatlayacakları bir döneme girecekler.Tabi 17 matta ağır abilerin(Uranüs-plüton)karesi son kes kesişecek.İşte bu gün sakin kalmaya kendinizi ve öfkenizi kontrol altına almaya çalışın.Birebir etki alacaksınız ve karşınızdan gelecek stres yaratan olaylar.Ani tepkilerden kaçının.20 martta balık burcunda yeniay ve tam güneş tutulması gerçekleşecek.Koçların 12.evlerinde,geçmiş işi bitmiş her şeyi bitirme konusunda kararlı olacakları,geçmişe sünger çekecekleri bir dönem,ilişki iş hayatlarının her alanında değişim ve dönüşüm isteyecekleri ve net kararlar alacakları bir dönem.21 mart güneş kişisel evlerine giriyor bu güzel bir etkileşim yeni girişim ve başlangıçlar için koçları destekleyecek..

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞALAR : Martın 17 sine kadar yöneticileri Venüs 12.evlerinde hareket edecek boğaların,geçmiş borç ödemelerin mücadelesi içinde olabilirler.Mars da ayın sonuna kadar 12.evlerinde olacak,zaman zaman enerji motivasyonları düşebilir,perde arkası işler aşklar gündemlerinde olabilir.Martın ilk haftası ailevi konularda güzel gelişmeler yaşanabilir,aile içi ilişkiler dengeye girebilir yada aileden yardım destek gelebilir.5 mart başak burcundaki dolunay enerjisiyle birlikte aşk ilişkiler çocuklarla ilgili konular hareket kazanabilir.Hamilelik doğum gündeme gelebilir.Yeni hobiler sanatsal konulara eğilim de artabilir.10-18 mart gökyüzü çok stresli olacak,birebir etki almasa da boğalar,bu günlerde aksilikler stres yaratacak konular gündeme gelebilir.Temkinli hareket etmelerinde fayda var,özellikle kaza ve sakarlıklara karşı.Tabi toplumu etkileyecek olaylar onlarda da stres yaratabilir.13 marta kadar iletişim planeti Merkür kova burcunda ilerleyecek,iş ve kariyer konularında iletişimleri yoğunluk kazanıyor,yeni iş fırsatlarında şansları yüksek olacak.13 ünden sonra Merkür balık burcuna geçecek ve 11.ev sosyal alanları hareket  kazanmaya başlayacak,dernekler kulüpler organizasyonlar da yer alabilirler,yeni kişiler arkadaşlar tanıyabilirler.17 mart yönetici planetleri Venüs kişisel evlerine geçiyor,güzellik estetik fiziksek değişim için güzel bir dönemde olacaklar.Aşk ve ilişkilerden yanda şanslı bir dönem.Maddi konularda da şans fırsatlarının artacağı güzel bir dönemde olacaklar.Yeni bir ilişkiye başlayabilir yada var olan ilişkilerini güçlendirebilirler.Romantizminde yükseleceği keyifli bir dönemde girecekler.20 martta ki yeniay ve güneş tutulması boğalara ideallerini dileklerini gerçekleştirme şans ve fırsatları getirecek,il yer değişimi iş yada aşk için olabilir.6 ay yeni yerler yeni kişiler yeni deneyimler içinde olacaklar.21 martta güneş koç burcuna geçiyor.Manevi  ruhsal  konulara eğilim gösterebilir,biraz iç dünyalarına çekilmek dinlenmek isteyebilirler,sağlık konuları da gündeme gelebilir.28 mart harcamalara dikkat ! iş sanat medya yayıncılık tanıtım eğitim yurtdışı iş yada seyahatlerde gündeme gelebilir ay sonu.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER : Mart ayının 13 üne kadar yönetici planetleri Merkür güçlü olduğu kova burcunda hareket edecek ikizlerin ,iletişimin hızlı olacağı,zihinsel hareketli bir dönemdeler.Bu dönemde sosyal alanları hareketli,seyahatler eğitim yayıncılık tanıtım konularında şansları yüksek.17 marta kadar da Venüs ekip takım çalışmaları arkadaşlarla birlikte güzel vakitler geçirme konusunda şans veriyor,yeni karşılaşmalar tanışmalarda gündemlerinde olacak.5 mart başak burcundaki dolunay,ev aile konularında hareketlilik getirecek,değişim sözkonusu olabilir.İş amaçlı ev yer değişimi de gündeme gelebilir.10-18 mart gökyüzü stresli etkiler altında olacak,sosyal alanda gerginlik tartışmalar,ilişkilerde tartışmalar getirebilir,kaza ve sakarlıklara karşıda uyanık olmalarında fayda var bu günlerde.Özellikle 17 sinde Uranüs Plüton karesi,sosyal arkadaşlarla iletişimde stres  gerginlik yaratabilir.Dikkat ! 13 martta iletişim planeti Merkür balık burcuna geçiyor,ikizler zihinsel içe dönebilir bu süreçte,dalgınlık unutkanlık,algılamada zorluk yaratabilir bu transit geçişi.Bu dönem zihinsel konulara biraz ara vermeleri gerekebilir,iletişim haberleşmeleri de zayıflayabilir.20 mattaki yeniay ve güneş tutulması iş ve kariyer evlerinde gerçekleşecek,toplum önündeki statülerinde değişim iş değişimi getirebilir bu tutulma.Tabi köşe aks olunca hayatlarının her alanında değişim yenilik getirebilir tutulma ikizlere.21 martla birlikte gelecek idealler hayaller konularında güzel gelişmeler,gelecek için yeni plan ve projeler gündeme gelmeye başlayacak,güneş 21 inde koç burcuna geçiyor,ikizler için ideallerini gerçekleştirme konusunda şans ve fırsatlar yaratmaya başlayacak.Toplum önünde daha çok yer almaya başlayacak ikizler.

YENYEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇLER : Enerji efor ve motivasyonlarının yüksek olduğu bir dönemdeler yengeçler,özellikle iş ve kariyer konularında şans ve fırsatlara açıklar.İş ve maddi konularda ayın 17 sine kadar Venüs kariyer evlerinde onları destekliyor.Tabi mars da ay sonuna kadar bu alanda enerji ve motivasyonlarını arttırıyor,birazda tahammülsüz agresif olabilirler,laf sözleri kırıp dökücü olabilir çevrelerine yengeçlerin bu ara.Hırsları rekabet duygularıda yüksek.5 mart başak burcundaki dolunay 3.iletişim evlerinde gerçekleşiyor yengeçlerin,ben bu dolunay yengeçler beklenilenin dışında şok kararlarla yakın çevrelerini şaşırtacaklar diyorum.İletişimlerinin yoğun olacağı bir hafta olacak dolunay haftası,seyahatler eğitim pazarlama medya tanıtım ilan konularıda gündeme gelebilir.10-18 mart stresli etkiler yaratabilir.Özellikle bitirmek istedikleri şeyler konusunda net kararlar alabilirler. Kaza sakarlıklara da dikkat bu tarihlerde.13 martta iletişim planeti Merkür balık burcuna geçiyor.Zihinsel içe yönelik olabilir,sezgisel de güçlü bir dönemde olacaklar.Yolculuklar seyahatler eğitim konuları hareket kazanabilir.20 mart güneş tutulması yeniayla birlikte geleceğe yönelik konularda ciddi radikal kararlar alabilir,eğitim yüksek öğrenim hukuksal konular seyahatler gündemlerine gelebilir.Yengeçler sanatsal aktivitelerin içindede yer alabilir,sosyal hareketli olacakları bir dönem başlıyor.21 mart güneşin koç burcuna geçmesiyle birlikte iş kariyer toplumsal statülerinde değişim yenilik güzel gelişmeler  yaşamaya başlayacak yengeçler.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLANLAR : Aslanlar sosyal hareketli bir dönemdeler.Yeni yerler kişilerle tanışmalar seyahatler gündemlerinde.Enerji efor motivasyonları  girişim ruhları yüksek.Mars ve Venüs öncü koçta aslan burçlarını destekliyor her konuda.5 martta başak burcundaki dolunay 2.maddi kazançlar evlerinde gerçekleşiyor aslanların,dolunay haftası kazanç ve harcamaları artabilir.10-18 mart  stresli etkiler var gökyüzünde,kaza sakarlıklara karşı temkinli olmakta fayda var bu günlerde.İletişimde sözlere de dikkat,kırıcı yıpratıcı ve yıkıcı sözler çıkabilir iletişimde ağızlarından.Özellikle Sosyal  ve yakın çevre ilişkilerinde iletişime dikkat ! Tabi bu süreçte yakın yada sosyal çevrenizdeki kişilerin yaşadıkları olumsuz olaylar sizi de etkileyebilir.13 martta iletişim planeti balık burcuna geçiyor,zihinsel hareketliliğiniz azabilir,iletişim konuları da,dalgınlık unutkanlık zaman zaman iletişimde sizi zorlayabilir.17 martta Venüs boğa burcuna geçiyor,iş ve kariyer konularında güzel şans ve fırsatlara açık olacakları bir döneme girecek aslanlar.İş ilişkiler ve parasal konularda güzel gelişmeler yaşayacaklar.Evlilik teklifi yada kararı da alabilir bu transit geçişinde aslanlar.Satürnde 5.evlerinde hareket ediyor aslanların,sağlam kalıcı bir ilişki aşk yada evlilik getirecek aslanlara yıl genelinde.Yabancı kültürlerden olması da muhtemel aşk ve evlilik konularının.20 martta balık burcunda yeniay güneş tutulması ,aslanların 8.evlerinde gerçekleşecek. Ciddi dönüşümler getirebilir bu tutulma aslanlara,sağlık cinsellik ölüm gibi temalarda.Ayrıca başkalarından elde ettikleri kazançlar yada hisseli paralar konularında da dönüşümler sözkonusu olabilir.8.ev transformasyon yani bitmesi gitmesi gereken bir çok şeyi hayatlarından çıkarma kararları da alabilirler.Temizlenmede diyebiliriz,yeniden doğmak için.21 martta güneş koç burcuna geçiyor,sosyal alanlarına hareket getirecek bu geçiş,yeni girişimlerde de aslanları destekleyecek,keyifli enerjik bir dönem başlıyor  mart sonuyla birlikte aslanlar için.

BAŞAKLAR VE YÜKSELEN BAŞAKLAR : Tabi mart ayının ilk haftası 5 inde başak burcunda gerçekleşecek olan dolunay başak burçlarını birebir etkileyecek.Karşıt evlerinden etki alacaklar.İlişkiler evlilik ortaklık alanlarından.Başaklar için genel olarak iş ilişkiler kariyer konularında radikal kararlar getirecek mart ayı.Değişim dönüşüm bitişler sözkonusu diyebiliriz.Dolunay enerjisiyle belirsizlikler dağılmaya başlıyor artık hayatlarında net kararlar alma konusunda enerjiler biraz zorlayacak başakları.Mars ve Venüs koç burcunda,alacak verecek ödemeler konusunda yoğun mücadelenin içine soktu başakları,17 sine kadar kredi miras hisseli paralar konularında Venüsün desteğini alacaklar.Özellikle martın ilk haftası parasal konularda güzel gelişmeler yaşayabilirler.Fakat ay sonuna kadar parasal konularda mücadeleleri devam edecek.10-18 mart gökyüzünde stresli açılar gerçekleşecek,kaza sakarlıklara karşı temkinli hareket etmekte fayda var bu günlerde.Parasal konularda da stres yaratabilir bu günler.20 marttaki güneş tutulması yeniay balık burcunda gerçekleşiyor.Başakların karşıt evinde.İlişkilerde değişim dönüşüm ayrılık bitiş getirebilir bu tutulma etkileri başaklara.17 martta Venüs boğa burcuna geçiyor.Venüsün boğa burcuna geçişi sosyal alanlarını hareketlendirecek,yolculuklar seyahatler,eğitim,yayıncılık,tanıtım,medya tv  hukuksal konular  hareket kazanmaya başlayacak.21 martta güneşin koç burcuna geçmesiyle birlikte ,maddi konularda alacak verecek ödemeler konularında dışardan destekler gelmeye başlayacak başaklara.


Kaynak

Çocukları Bilgisayardan Kurtaracak Mekânlar


Günümüz çocuklarının eğlenceleri maalesef alışveriş merkezleri içindeki oyun parklarına sıkışmış durumda. Eski sokak kültürünün olmayışı, sokakların arabalarla ve binalarla dolması nedeni ile günümüz çocukları eskisi kadar oyun ve keşif alanına sahip değiller. Pedagoji Derneği olarak istedik ki, anne-babaların çocukları ile gidebilecekleri tek alternatif AVM’ler olmasın. Bu amaçla İstanbul’da çocuklarla birlikte gidilebilecek, onların dünyasına zenginlik katacak, yeni keşif kapılarını onlara aralayacak mekânları araştırdık.

İstanbul tarihiyle, deniziyle, medeniyetleriyle ve yaşantısıyla bambaşka bir şehir. Bu şehir içinde çocuklara hitap eden o kadar çok mekan var ki. Haydi, anne-babalar olarak çocuklarınızı yanınıza alın ve önerdiğimiz yerleri bir bir keşfedin.

Çocuğunuzla birlikte bahar ve yaz aylarında İstanbul’un güzel mesire alanlarını keşfedebilirsiniz. Çocuğunuzun, burada çiçeklerle, doğa ile ve toprakla buluşması ona eşsiz bir deneyim sunacaktır. Akciğerleri oksijenle dolarken ağaçlara ve bitkilere karşı olan ilgisi artacaktır.

Nerelerde Var?

Ormanlar: Adalar / Belgrat Ormanları / Şamlar Ormanı

Gezi Parkları: Ada Park / Florya Parkı / Gülhane Parkı / Maçka Parkı /Selamiçeşme Özgürlük Parkı / Ulus Parkı / Yıldız Parkı

Korular: Emirgan / Fethipaşa / Hidiv Kasrı / Küçük Çamlıca / Mihrabad

Çocuğunuzla birlikte denizin dinlendirici etkisini hissetmek, dalga seslerini işitmek, yosun kokusunu içinize çekmek, bazen balıkları görmek, suyun derinliğini seyrederken ruhumuzun derinliklerine de inmek için İstanbul’un birçok köşesinde bulunan sahil ve plajları ziyaret edebilirsiniz.

Nerelerde Var?

Plajlar: Adalar / Beykoz (Küçüksu) / Caddebostan / Celaliye / Çiroz / Fenerbahçe / Florya / Kilyos Güneş / Menekşe / Silivri / Şile

Sahiller: Adalar / Bakırköy / Beykoz / Bostancı / Büyükçekmece / Florya / Kadıköy / Küçükçekmece / Maltepe / Sarıyer / Üsküdar / Zeytinburnu

Çocuklar için ulaşım araçları büyük bir gözlem ve keyif kaynağıdır. İstanbul gibi her türlü ulaşım aracının bulunduğu bir şehirde bu ulaşım araçları ile küçük seyahatler yapmak çocuğunuzun dünyasını oldukça zenginleştirecektir.

Nerelerde Var?

Deniz Araçları: Deniz Taksi / Feribot / Kayık / Tekne / Vapur

Metro: Havalimanı-Esenler / Taksim-Levent

Nostaljik Tramvay: İstiklal Caddesi-Taksim / Kadıköy-Moda

Teleferik: Eyüp-Piyer Loti / Maçka-Taşkışla

Tramvay: Bağcılar-Zeytinburnu / Edirnekapı-Sultançiftliği / Zeytinburnu-Kabataş

Tren: Sirkeci-Halkalı / Haydarpaşa-Gebze

Tünel: Karaköy-İstiklal Caddesi / Taksim-Kabataş

Hayvanlar çocukların en yakın arkadaşlarından biridir. Müsait olduğunuz zamanlarda onunla birlikte İstanbul’daki at çiftliklerini, hayvanat bahçelerini ve akvaryumları gezebilirsiniz.

Nerelerde Var?

Akvaryumlar: İstanbul Akvaryum / Turkuazoo

At Çiftlikleri: İstanbul’un birçok yerinde binicilik kulübü ve at çiftliği olarak bulunuyor.

Hayvanat Bahçeleri: Çatalca Antikköy / Darıca Faruk Yalçın /Polenezköy Country Club / Şile 

Yunus Gösteri Merkezleri: Aqua Dolphin / Dolphinarium

Müzeler çocuklarımızla birlikte gidebileceğimiz güzle yerlerden sadece bir tanesi. İstanbul’da çocukların ilgisini çekecek o kadar çok müze var ki… Çocuklar bu müzelerle birlikte yepyeni dünyalara yelken açmış olacaklar.

Nerelerde Var?

Deniz ve Su Ürünleri Müzesi / Denizcilik Müzesi / Harbiye Müzesi / Havacılık Müzesi

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi /İstanbul Arkeoloji Müzeleri Çocuk Müzesi

İstanbul Balmumu Heykel Müzesi / İstanbul Demiryolu Müzesi / İstanbul Nişantaşı Bilim Müzesi

Kristal İstanbul / Magic Ice Buz Müzesi / Miniatürk / Oyuncak Müzesi / Panorama 1453

Rahmi Koç Müzesi / Resim ve Heykelcilik Müzesi / Sabri Artam Otomobil Müzesi

Türk İslam Eserleri Müzesi / Uçurtma Müzesi

Çocuklarınızı farklı bitkilerle ve onların yaşamları ile tanıştırmak isterseniz ziyaret edeceğiniz yerlerin başında bitki bahçeleri geliyor. Buradaki bitkilere dokunmak, onların kokusunu içinize çekmek ve adlarını çocuklarınıza öğretmek onlar için eşsiz bir deneyim olacaktır.

Nerelerde Var?

Bahçeköy Atatürk Arboretumu / Baltalimanı Japon Bahçesi / Göztepe Gül Bahçesi

İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi / Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi / Zeytinburnu Türk Bahçesi

Çocuklarınızla birlikte İstanbul’da tarihe doğru bir yolculuk yapabilirsiniz. Her bir mekan onun ufkunu genişletecek ve ihtişamlı binalar ve eserler karşısında hayranlığını gizleyemeyecektir.

Nerelerde Var?

Dolmabahçe Sarayı  / Galata Kulesi / Hidiv Kasrı / Kapalı Çarşı / Kız Kulesi / Rumeli Hisarı /

Yere Batan Sarnıcı / Topkapı Sarayı / Piyer Loti / Yuşa Tepesi

Yukarıda belirttiğimiz herhangi bir kategoriye alamadığımız ancak çocuğunuzla birlikte  gitmenizde fayda gördüğümüz diğer yerler ise şöyle:

Başakşehir Sular Vadisi / Eyüp Oyuncakçıları / İstanbul Sapphire Teras Manzarası

Sancaktepe Masal  Kahramanları Parkı / Topkapı Trafik Parkı / Torium Snowpark Kapalı Kar Parkı

Listemizde yüzün üzerinde mekân var. Her hafta çocuğunuzla bir yeri gezseniz listemizi yaklaşık 2 yılda tamamlamış olursunuz. Her ay bir tane mekânı ziyaret etseniz bu da yaklaşık 8 yıla denk gelir. Kısacası İstanbul, çocuğunuzun büyüme dönemine kadar, onunla birlikte keşfedecek güzellikleri içinde barındırıyor.

Şimdiden keyifli keşifler…


Kaynak

BOLUK VE BEREKETİ ÇEKMEK İÇİN ÖZEL BİR ENERJİ TEKNİĞİ

Enerji çalışmalarında kullanılan sembollerin bir kısmı master tarafından özel bir enerji tekniği uygulanarak programlanmış ve çalıştığınız enerjiyi odaklamaya yardım eden şekillerdir. Bunlar herhangi bir sembolle hazırlanabilir sadece masterın doğru çalışmayı yapmış olması yeterlidir. Diğer grupta ise gücünü kolektiften alan eski semboller vardır. Bunlar tarihin eski dönemlerinden beri enerji çalışmalarıyla ilgilenenler, ezoterik çalışmalar yapanlar tarafından kullanılan sembollerdir. Bir çok kişi bu sembollerin belli bir etkisi olduğuna inanmıştır ve bu inanç çok köklüdür. Bizler hepimiz insanlığın ortak bilinçaltı ile bağlantıda olduğumuz için kendimiz inanmasak bile sembolü kullanarak, bu insanların inancının enerjisini kullanmış oluruz. Yani semboller kutsal değildir ancak enerjiyi yonlendirmekte çok işe yarayan anahtarlardır.


Bese Saka çok eski kökenleri olan bir Afrika sembolüdür. Sembol bolluk, zenginlik ve varlık enerjisi vermektedir. Özellikle eski Mısır’da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bese Saka sembolünün en büyük özelliği, meneviyatla elde edilen ve korunan maddi zenginliği simgelemesidir. Bu yönüyle günümüzde yaptığımız zihinsel ve ruhsal çalışmalarla hem maddi hem de manevi zenginlik elde etme isteğimizle çok uyumlu bir enerjisi vardır. Varlık ve zenginliğin dışında başarı etkisi de verir ve başarılı olmak istediğiniz alanlarda sizi destekler. Ayrıca zengin ve başarılı olma şansını da yükseltir. Bese Saka direk olarak para, zenginlik, mal edinme ve başarı ile ilgili bir semboldür.


Genelde semboleri kullanmak için uyumlanma almak gereklidir ki sembolün enerjisi ile rezone olarak tam fayda görmek mümkün olsun. Ancak bu sembolün enerjisini uyumlanma almadan da kullanabileceğinizi düşünüyorum. Bunun için size etkili olacağını düşündüğüm bir teknik vereceğim. Sembolün bir çıktısını alın ve her gün sabah uyanınca kolay ulaşabileceğiniz bir yere koyun. Sembolu elinize alın ve sakin bir şekilde bir kaç dakika bakarak içinizden ismini mantra olarak tekrarlayın yani 1-2 dakika bese saka deyin. Sonra 3 kere ” Bese saka sembolünün enerjisi hayatıma bolluk ve bereketin akmasını sağlayacak büyük bir kapı açıyor” deyin. Bu sırada gözlerinizi kapatarak büyük bir kapı imgelemeniz ve bu kapının hayatınıza refah getirecek bir şekilde sizin için açıldığını hissetmeniz çok faydalı olacaktır. Kapının arkasından altın rengi, mor, yeşil, pembe gibi renklerde parlak ışıkların size doğru aktığını da imgeleyebilirsiniz. Bu çalışmayı rahat olduğunuz sürece sürdürebilirsiniz ancak odaklanarak
yaparsanız toplamda 3-5 dakikalık bir süre yeterli olacaktır.


Bu çalışmayı mümkünse 21 gün değilse en azından bir kaç gün yapmanızı öneririm. Elbette hepimiz için aynı sonuçları vermeyecektir, kişisel sorunlarınız, hatalı inançlarınız veya korkularınız sonuçları etkiler. Ama yine de bir çok kişi için düzenli yapılırsa faydalı olacak bir enerji çalışmasıdır. Tamamen pozitif bir çalışmadır ve herhangi bir olumsuz etkisinin olması mümkün değildir ancak yine de uygulama ile ilgili bir kaygınız olursa yapmayın veya yapmayı sürdürmeyin. Çalışmalarınızı seçerken kişisel inisiyatifinizi kullanmanız en sağlıklı yol olacaktır.


Bese saka sembolünü fotoğraf olarak ekliyorum ve verdiğim çalışmanın ihtiyacı olan herkese ulaşmasını, faydalı olmasını seçiyorum. Sevgiyle kalın. Berna Özcan Demir


Alıntıdır

Teneffüsleri Verimli ve Etkili Kullanmanın Yolları

Ders biter ve öğrenciler teneffüse çıkar.

40 dakikalık derslerin ardından elbette ki nefes alacağınız zaman dilimleri olmalıdır. 10-15 dakikalık bu süre, bir sonraki derse kendinizi hazırlamanız, dinlenmeniz için oldukça gerekli bir süredir. Peki, bu kısa zaman dilimini en etkili kullanmanın yolları neler olabilir?

1.

Elinizde neler yapacağınıza dair bir listeniz olursa düzenli olma ve zaman kaybetmeme noktasında işiniz çok daha kolay olacaktır. Örneğin öğrencilerin yazılarını, çalışmalarını kontrol etmek, not vermek vs.

Bir sonraki derslerinizle ilgili sınıflarınızın planı elinizin altında olsun. Öncelikle gireceğiniz tüm sınıflar için ders planınızı önceden hazırlayarak okula gelmenizi tavsiye ederim. Elbette bizler de insanız ve teneffüsler son dakika hazırlıkları için her zaman gereklidir. Planınıza son bir bakış faydalı olacaktır.

Kullanacağınız materyalleri önceden ayarlayın; dağıtacağınız kâğıtlar, etkinlikler vs. hazır olsun. Öğretmenlerin kendi materyal dosyalarının olmasını son derece önemli buluyorum.

Boş dersleriniz, fotokopi işlerinizi önceden hazırlamak için elverişli zamanlardır. Dosyalarınız ve materyallerinizle organize olmak, size ders öncesi zaman ve rahatlık verecektir.

2.

Teneffüs aralarında (mümkünse) dersle ilgili bir şeyle ilgilenmeyin. Kitap okuyabilir, maillerinizi kontrole zaman ayırabilir ya da sadece gözlerinizi birkaç saniyeliğine kapatıp dinlendirebilirsiniz.

3.

Eğer okulda sessiz kalacağınız bir yer varsa oraya gidin, kapıyı kapatın ve rahatça oturup birkaç dakikalık da olsa nefes egzersizi yapın. Bu iyi gelecektir size.

4.

İnanın diğer öğretmenlerin deneyimlerinden faydalanacağınız çok şey var. Genç veya yaşlı ayrımı yapmadan onlarla sohbetler edin, onları dinleyin. Ama konuşmanızsa sadece şikâyetler üzerine değil, problem çözmeye yönelik olsun. Çözümler, öneriler sunun.

5.

Teneffüslerde dışarı çıkmayı, oksijen almayı kesinlikle ihmal etmeyin. Bu sırada okul ve dersler hakkında düşünmemeye çalışın. Birkaç saniyeliğine işinizi unutun ve enerji depolayın. Ruhunuzu, aklınızı dinlendirin.

6.

Teneffüs aralarında beslenmenize, enerji almaya özen gösterin. Çay veya kahve yerine yeşil çayı tercih edebilirsiniz. Meyve tüketmeyi de ihmal etmeyin mutlaka.

7.

Eğer kısa da olsa yürüyüşünüzü yaptıysanız, çayınızı içtiyseniz ve hala zamanınız varsa diğer ders için tahtanızı hazırlamayı düşünebilirsiniz. Öğrenciler sınıfa girdiklerinde tahtaya yazılmış bir egzersiz ya da soru gördükleri zaman derse geçiş süreciniz de hızlanmış olacaktır.

Teneffüs gerçekten okunduğu gibi teneffüs, ara olarak değerlendirilmeli, öğretimden biraz uzaklaşıp sizlere zindelik canlılık kazandırmalıdır.


Kaynak

Sizi kim tüketiyor?

Sizi kimin tükettiğini mi bilmek istiyorsunuz? Kendinize onu düşündüğüm zaman bile yorgunluk ve kızgınlık duyduğum birisi var mı diye sorun. Verdiğiniz yanıt aynı zamanda sizi tüketen insanı göstermektedir. Şimdi yapmanız gereken şey bir karar vermektir. Bu kişi ile iletişimi bitirmek bir seçim olabilir ancak bunun dışında da bazı seçenekleriniz de vardır. Örneğin bu kişi ile dürüst bir konuşma yaparak ne hissettiğinizi anlatmak, aranıza bazı sınırlar koymak veya iletişiminizi sınırlamak da yapabilecekleriniz arasındadır. Eğer bunların hiç birisini yapmak mümkün değilse kendinizi enerjik olarak bu kişiden korumayı öğrenin. Bunun için en azından 21 gün boyunca her gün sabah 10 dakika kadar ” Falancanın beni sadece olumlu olarak etkilemesine izin veriyorum ve ondan bana gelen benim için sadece iyi şeyleri kabul ediyorum” olumlaması ile çalışabilirsiniz. Ayrıca sizi bu kişinin enerjisinden koruyan mor renkli bir enerji kalkanının içinde olduğunuzu ve bu kalkanın kesinlikle bu kişiden gelen enerjileri yaklaştırmadığına odaklanarak her gün bir kaç dakika olsa da meditasyon yapmak çok faydalı olacaktır.


Sevgiyle kalın.


Berna Özcan Demir


Alıntıdır

Etiketler

acı affetme Affetmek aile akıl Alglamada Anlatm Aramak ARINMA Aroma Astroloji Astrolojik Aynalar Bahar başkaları Bayram beden Beden dili Bedensiz BEREKET beyin Beyinde Beyni Beynin Beyniniz bilgi bilim bilimsel bilinci Bilincine bilinçaltı Bilmek birey Bitkisel bolluk BOLUK Burak cümle çekim dalga damla Davet Deerlerimizin degerli Deniz Depresyonun DERSLER Detoks Dikkat Dilek Disgrafi Disleksi düşünce Egoist egzersiz EGZERSZ ekmek eleştiri. öfke emsimizi enerji Enerjilerinin Epifiz Eruhunuzu evlilik evren fayda FAYDALANMAK FAYDALARI Felsefe fizik fiziksel Fregoli frekans garip GCJoseph Gcyle geçmiş Gelecek geliim gerçek GERDE gerilim Gidecek Gizemli gizli güven güzel harika Hasta hastalık Hastalklar Hayal Hayallerinizin hayat Hayata HAYIRLI Hikaye Hiperaktivite Hipnozu hissederim Holografik Hologram Hoşgörü hoşgörüsüzlük huzur huzurlu Illuminati ilâc ileti İletişim inanç insan insanlar Kabala Kadim kaos Karanlk kavga kelime Kelimeler Klasik korku Korkular KORUMA Korunma Kristaller kuantum Kuantum Fiziği kurallar Kyamet liste LKLERMZ madde Makbul MEKTUP Melek Merak Mevlana Mevlanann Mezar Mftolunun Moloküler mucize Mucizeleri MUTSUZ NAMASTE Nazar Nefret neşe Niyet ODAKLANMA Okuma Okyanus olacaksn olumlama olumlamas olumlu olumsuz para paralel Paranormal Patolojik Peeling Peinden pozitif POZTF Pratik PRATK PROGRAMLAMA Psikoloji psikolojik Quantum Düşünce Rahat RAHATSIZLIIMIZ refah Reformist Romantik ruh Ruhsal sağlık Sanat seniz sevgi sıkıntı sistem Sonsuz sorumsuzluk sorun sorunlar Stres Sufizm suyun şifa şükretme tabiat tedavi Tehlikeli teori Terapi tesadüf toplum Uymasn üzüntü zaman Zarar zeka zellikleri zenginlik zerine zihinsel