Evrene Sipariş Verin

Bu olumlamaları her güne başlarken tekrar edin!
Uyumlu evlilik olumnamasını dileğin ve isteğin.


''Eşimle evliliğimizin mutlu ve olumlu olmasını seçiyorum.
Eşimi sevmeyi ve onu desteklemeyi kabul ediyorum.
Eşimin bana sevgi, saygı ve anlayış göstermesini tüm kalbimle istiyorum, ve bu isteğimi elde etmeye kesin olarak niyet ediyorum.
Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı ve bunun için teşekkür ediyorum.''

Sabah uyandıktan sonra dileğin;

''Bugünüm aydın olsun. Bugün evrenin bana vereceği tüm güzel mucizeleri kabul ediyorum.''
İsteyin, Dileyin, Çekin ve Yaşayın...!
''Evrendeki tüm iyilik, güzellik, huzur, dinginlik, bolluk, bereket, mutluluk, sağlık, başarı ve zenginliği sevgiyle kendime çekiyorum.
Geleceğimin güzelliklerle dolu olduğunu biliyorum. Geleceğimi sevgiyle kucaklıyorum.
Bugün yaşayacağım herşey benim hayrıma...Kendim için mutluluk ve sürprizle dolu bir gün seçiyorum. Yaşadığım herşeyi tam olduğu haliyle kabul ediyorum.''

Kvantum Nedir


"Entanglement" denen kavram yani şeylerin zaman ve mekandan bağımsız olarak bağlantılı olduğu düşüncesi kvantumun öngördüğü bir kavram. Fiziksel olarak bunun nasıl gerçekleştiğini henüz anlamış değilim. Anladığım, string teori ile sürekli hareket halinde olan enerji birimlerinin yada (magnetik alanların) maddeyi oluşturduğu, bu enerji birimleri sayesinde de, şimdiye dek neden sabit olmaları gerektiğini anlayamadığımız yirmi kadar fizik ve matematikte kullanılan sabitin açıklanabilir hale geldiği.

Fazla derine inmeden kvantumu da kendime açıklamaya çalışayım; Planck ışığın dalga gibi (sürekli) hareket edebildiği gibi foton olarak da (kesik kesik) hareket edebileceğini gösterince kvantum (kesikli büyüklükler) teorisi ve de modern fizik ortaya çıktı. Einstein tarafından ispatlandı ve ona Nobel ödülünü kazandırdı. Bu 1905 civarı. 1923 de yeni bir atom anlayışı ortaya atıldı. Bu anlayışa göre elektronlar taneymiş gibi değil, dalga gibi hareket etmekteydi. Ancak buda sorunu çözemiyor. Zira dalga teorisi açıklanırken nasıl oluyorda Geiger sayacının tıklamalar yaptığı sorusuna takılınıyor. Sonunda ışığın hareketi hem dalga hem foton olarak kabul edilerek sorun çözülüyor.

Şimdi klasik fiziği kvantum fiziği ile kıyaslarsak;

1) Klasik fizikte, bir cismin hızı, ivmesi, enerji ifadeleri gibi tüm nicelikler cismin konumunun zamana göre diferansiyelleri ile ifade edilir.

2) Yukarıda sözü edilen momentum. enerji gibi fiziksel büyüklüklerin bütün olarak ele alındığı görülür.

3) İrdelenen olaylar belli bir kesinlik, belirlilik taşır ve istenilen doğrulukta ve aynı anda bütün fiziksel büyüklükler ölçülebilir.

4) Evrenin geçmişinde oluşan olaylar incelenerek, geleceğe ilişkin bir yordama yapılabilir. Sözgelimi, Jüpiter Gezegeni şu zamanda, yörüngesinin şurasında ve bize bu kadar uzaklıkta olacaktır, denilebilir. Gözlem ve deneylerde küçük hatalar çıkabilme olasılığına karşın tahminlerimiz büyük ölçüde doğrulanır.

5) Klasik fizik ile incelenen her sistem ya da olay birbirinden bağımsız olarak düşünülür; bu sistemi oluşturan ve birbiri İle iletişim olanağı bulunmayan varlıklar bütünüyle ayrı olarak ele alınır.

6) Klasik olarak incelenen olay, gözlemci ve kullanılan deney aleti ile değişiklik göstermez.

Kuantum görüşünün kabul edilen temel olguları ise:

1) Olayların incelenmesinde kompleks yapıda ve bir olasılık denklemi olan Schrödinger dalga denklemi kullanılır. Bu denklemden vj/ dalga fonksiyonu bulunup işlemlerde konarak, konum, momentum ve diğer nicelikler elde edilir.

2) Fiziksel nicelikler kesikli parçalı yapıda ele alınır.

3) Kuantum teorisi fiziğe kuşku götürmez bir biçimde belirsizlik (indeterminizm) olgusunu sokmuştur.

4) Parçacıklar söz konusu olduğunda her büyüklük olasılıklarla belirlenir ve gelecekle ilgili tahminler olasılıklara dayanarak yapılabilir. Örneğin ışığın yapı taşı olan fotonların, uzayda bir yerde bulunması ancak olasılıklarla belirlenir.

5) Birbiriyle hiç iletişim olanağı bulunmayan iki varlık arasında "bağlılaşım-correlation" görülebilir. Örneğin aynı kaynaktan çıkan fotonların karşıt doğrultularda göstermiş olduğu davranışları, birbiri ile uyuşum halindedir.

6) Kuantumda; gözlemci, gözlenen ve gözlem aleti birbiriyle bir bütünlük oluşturur. Bunlar birbirlerinden ayrı düşünülemez.

Kvantum teorisi sayesinde lazer, mikro-dalga, elektron mikroskobu gibi önemli buluşlar yapılıyor.

Düşünce Gücüyle Aşk

Bir türlü aşkı yakalayamadım, bütün terslikler beni buluyor diyorsanız, Quantum Düşünce Tekniğiyle hem aşkı keşfetmek hem de hayatınızı renklendirmek elinizde. Aşkın ve mutluluğun sırrının Einstein'in Quantum Teorisinde gizli olduğunu biliyor muydunuz? Einstein bu teoriyi bulduğunda aslında gerçek mutluluğun formülünü çözdüğünü düşünmemişti sanırız. Oysa tüm dünyada Quantum Teorisi artık beyin gücümüzü ve benliğimizi keşfetmek amacıyla kullanılıyor. Latince "Quanta", yani "kaç" sözcüğünden gelen Quantum, atomların sıçrayışı ve bir yerden bir yere kaçışını ifade ediyor. Atomların hareketlerini incelerken, belli bir noktadan sonra hareket ve kütlelerinin neye göre değişiklik gösterdiğini çözümleyemeyen bilim adamları, beyindeki hareketliliğin yani düşüncelerin de kendi gönderdiğimiz enerjiye göre oluştuğunu görüyor. Yani beynimiz, Quantum alanına gönderdiğimiz enerjiye göre yeni ve farklı düşünceler üretiyor. İçimize kapanıp negatif enerjiyle yüklendiğimiz zaman beynimiz kısırdöngüler ve tekrar eden düşünceler üretmekten öteye gidemiyor. Beynimizde oluşan Quantum sıçraması daha önceki düşüncelerimizin dışına çıkıp yeni bir şey oluşturmamızı sağlıyor. Siz "Benim kimliğim ve kişiliğim bu,ben bunların dışına çıkamam" dediğiniz sürece, gerçek mutluluğu da maalesef bulamıyorsunuz. "Ben artık değiştim" diyebilmek bu noktada önem arz ediyor olmalı. Quantum Düşünce Tekniği üzerine bir kitap yazan ve bu konuda seminerler düzenleyen Şanal Günseli, Türkiye'de bu tekniğin uygulayıcılarından. Sevmenin, insan yaratıcılığını ve mutluluğunu en üst düzeye ulaştırdığını söyleyen Günseli, "Biz insanlara önce kendilerini, sonra da tüm evreni sevmelerini öğretiyoruz. Bunun yollarını gösteriyoruz, ama bunu uygulayıp uygulamamak sizin elinizde"diyor. Aşık olduğunda insanın beyninin maksimum yaratıcılığa ulaştığını belirten Günseli, istediğiniz her şeyi kendi düşünce gücünüzle gerçekleştirebileceğinizi söylüyor. Kendimizi hayata açtığımız sürece etrafımızdaki tüm pozitif enerjileri çekiyor ve yenileniyoruz.

Aşk da aynen hayatı yaşamak gibi. Kendinizi karşınızdakine açar ve tümüyle sunarsanız, yepyeni ama çok daha güzel bir benlik oluşturabiliyorsunuz. Belki bu benliği oluştururken pek bir parçalanıp, dağıldığımız doğru ama bu sonunda bize çok daha güçlü bir benlik kazandırıyor. Şanal Günseli Kızılderililerin bir atasözünü hatırlatıyor."İki şey gizlenemez; duman ve aşk".
AŞK SAKLANMAZ
Günseli, "İki insanın birbirine aşık olduğunu hemen anlarsınız. Çünkü farkında olmadan yaydıkları bir çekim enerjisi vardır. İnsanların bedensel varlığı dışında,bir de kuantumsal enerji varlığı vardır. Eğer gözümüz Ultra-V ışınlarını görebiliyor olsaydı,biz de o iki insan arasında gidip gelen ışınların farkına varırdık. Zaten o çekim enerjisiyle mutlaka yan yana gelmek ya da iletişime geçmek isterler." Aşık olduğumuzda maksimum seviyeye ulaşan kuantumsal enerji, gözlerin parlamasına,başımızın ve bedenimizin daha dik durmasına neden oluyor. Beyin olumlu bir enerjiyle harekete geçtiğinde gözler ışık saçarken, vücudumuz da içine kapanmak yerine, kendini dışa doğru açma eğilimi gösteriyor.
Kısaca önce kalbimiz, sonra da beynimiz...
Biz onları hayata açtığımız sürece aşk da, mutluluk da, başarı da bize kapılarını açıyor.

Olumlama Egzersizi

Hayatınızda neyin olmasını istiyorsanız, ona inanarak olumlama yapacaksınız. herşey bizim elimizde, Evrendeki herşeyi beyin gücüyle elde ediyoruz. hayatımızdaki herşeyi beynimizle yönetiyoruz, dolayısıyla Evrene siparişimiz vereceğiz ve istediğimizin gerçekleşmesi için tüm kalbimizle inanacağız.
Siz kendinize değer verirseniz, herşeye layık olduğunuza inanırsanız, bunun gerçekeşlememesi için bir sebep yoktur!
Karşılaşabileceğimiz en sık olumlama örnekleri;
''Ben güvenilirim.
  Ben, güvenilir olduğumu biliyor ve inanıyorum.
  Ben, güvenilir olduğumu kabul ediyorum.
  Ben, güvenilir olduğum için kendimi taktir ediyorum.
  Ben, güvenilir olduğum için şükrediyorum.''

Bolluk ve bereket olumlaması=''Evren bolluk içinde...
Evrenin bolluğu bana akıyor.
Para bana çoğalarak geliyor.
İhtiyacım olan herşei, ihtiyacım olduğu anda Evren bana verir.
Ben, çok parayı hak ediyorum.
Ben, çok paraya layığım.
Evrenin bana vermek istediği tüm bolluk ve bereketi, ayırım yapmaksızın olduğu gibi kabul ediyorum ve istiyorum. Bu bilinç ve sorumlulukla onu paylaşmak için elimden geleni yapacağım.''

Asla istemekten çekinmeyeceğiz, istemek ve almak bizim en doğal hakkımız ve biz hakkımızı arayacağız.
Uyumlu evlilik için olumlama pek yakında sayfamızda....

Şükretme Ekzersizi

Hayattan zevk almak istiyorsak eğer, bol, bol şükretmemiz gerek.
Mesela hergün yapacağımız şükretme egzersizini sizinle paylaşabilirim.
Egzersiz'imiz 3 turdan oluşmaktadır.
İlk turda sahip olduklarımızı listeleyip onlar için şükretmeliyiz. 2. tur sahip olmadıklarımızı listeleyip, ama sahip olmaya istediklerimizi, onlar varmış gibi 1. turdaki gibi aynen şükretmeliyiz.
Son olarak 3. tura bugünümüzün nasıl geçmesini istiyorsak o şekilde niyet etmeliyiz.
''Mesela bugün yapacaklar listemdeki her işi, son derece büyük bir keyifle ve kolayca yapıyorum. Gireceğim yakın çevreme, otuz iki dişim görünecek bir şekilde girip çıkıyorum. Akşam eşim ve çocuklarımla birlikte harika bir gece geçiriyorum.''
Bu egzersizi uyguladıktan sonra, emin olun, güne çok daha pozitif ve mutlu başlayacaksınız.

Kuantum dokunuş nedir ?

Yaşam enerjisi insan zekasının üstünde bir zeka seviyesinde işler ve yaşayanlayaşamayanı ayırt eder.Kuantum Dokunuş,
nefesimiz yardımıyla çakralarımızda güçlendirip ellerimizle yönlendirdiğimiz çok güçlü ve hızlı sonuca varan enerji sistemidir.
Evrende varolan ve farkında olmadığımız için yararlanmadığımız bu enerji hafif dokunuşlarlarla kendimizin veya başkalarının enerji frekanslarını yükseltip, vücudun kendi kendisini iyileştirmesine ve yaşam kalitesini arttırmasına aracılık eder.
Kuantum Dokunuş'da Reiki’de olduğu gibi uyumlama yada sembol yoktur sadece bolca pratik gerektirir. Kuantum Dokunuş eğitimi alıp nefes tekniklerini ve el pozisyonlarını öğrenen bir kişi, kendisine şifa verebildiği gibi yanındaki birine yada uzaktaki birine, yada birilerine (aynı anda birden fazla kişiye şifa gönderilebilir) rahatlıkla şifa gönderebilir. Bu şifa fiziksel bedene olduğu kadar duygusal bedene de etki eder.

Etiketler

acı affetme Affetmek aile akıl Alglamada Anlatm Aramak ARINMA Aroma Astroloji Astrolojik Aynalar Bahar başkaları Bayram beden Beden dili Bedensiz BEREKET beyin Beyinde Beyni Beynin Beyniniz bilgi bilim bilimsel bilinci Bilincine bilinçaltı Bilmek birey Bitkisel bolluk BOLUK Burak cümle çekim dalga damla Davet Deerlerimizin degerli Deniz Depresyonun DERSLER Detoks Dikkat Dilek Disgrafi Disleksi düşünce Egoist egzersiz EGZERSZ ekmek eleştiri. öfke emsimizi enerji Enerjilerinin Epifiz Eruhunuzu evlilik evren fayda FAYDALANMAK FAYDALARI Felsefe fizik fiziksel Fregoli frekans garip GCJoseph Gcyle geçmiş Gelecek geliim gerçek GERDE gerilim Gidecek Gizemli gizli güven güzel harika Hasta hastalık Hastalklar Hayal Hayallerinizin hayat Hayata HAYIRLI Hikaye Hiperaktivite Hipnozu hissederim Holografik Hologram Hoşgörü hoşgörüsüzlük huzur huzurlu Illuminati ilâc ileti İletişim inanç insan insanlar Kabala Kadim kaos Karanlk kavga kelime Kelimeler Klasik korku Korkular KORUMA Korunma Kristaller kuantum Kuantum Fiziği kurallar Kyamet liste LKLERMZ madde Makbul MEKTUP Melek Merak Mevlana Mevlanann Mezar Mftolunun Moloküler mucize Mucizeleri MUTSUZ NAMASTE Nazar Nefret neşe Niyet ODAKLANMA Okuma Okyanus olacaksn olumlama olumlamas olumlu olumsuz para paralel Paranormal Patolojik Peeling Peinden pozitif POZTF Pratik PRATK PROGRAMLAMA Psikoloji psikolojik Quantum Düşünce Rahat RAHATSIZLIIMIZ refah Reformist Romantik ruh Ruhsal sağlık Sanat seniz sevgi sıkıntı sistem Sonsuz sorumsuzluk sorun sorunlar Stres Sufizm suyun şifa şükretme tabiat tedavi Tehlikeli teori Terapi tesadüf toplum Uymasn üzüntü zaman Zarar zeka zellikleri zenginlik zerine zihinsel